Regulamin IV Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza

Od Morza do Tatr

1. Organizator:

Organizatorem IV Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza jest Związek Literatów Polskich Oddział Szczecin z siedzibą al. Wojska Polskiego 90, 70 – 482 Szczecin, adres mailowy: kontakt@zlpszczecin.pl

2. Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 • prezentacja najciekawszych autorów, spośród osób piszących wiersze,
 • rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,
 • popularyzacja twórczości literackiej,
 • wymiana doświadczeń poetyckich i wzmocnienie więzi pomiędzy twórcami z różnych środowisk literackich w Polsce i na świecie.

3. Miejsce i terminy

Konkurs odbędzie się bez udziału autorów wierszy i widowni w Sali Kinowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury, al. Wojska Polskiego 90, dniu 21.11.2020 r. w godzinach 17.00 – 20.00.

Termin nadsyłania prac konkursowych na adres mailowy Organizatora do 19 listopada 2020 r.

4. Zasady i warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, tworzące w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie jednego wiersza w formie nagrania audio (dźwięk) lub wideo oraz w osobnym pliku tekstowym (treść wiersza).

W kolejnym pliku należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Tak przygotowany zestaw należy przesłać na adres mailowy kontakt@zlpszczecin.pl. – Organizatora Konkursu.

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden wiersz, który nie był publikowany w formie drukowanej i elektronicznej, ani nagradzany w innych konkursach.

Autor, nadsyłając pracę na Konkurs, zgadza się na ewentualną publikację wiersza w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych oraz na stronie zlpszczecin.pl

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 21 listopada 2020 roku w Szczecińskim Inkubatorze Kultury. Spotkanie będzie filmowane. Emisja nagrania z nagrodzonymi wierszami na stronie zlpszczecin.pl w dniu 28.11.2020 r.

Powołane przez Organizatora Jury wyłoni laureatów Turnieju.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

– miejsce pierwsze – statuetka,

– trzy wyróżnienia – dyplomy okolicznościowe.

O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni po zakończeniu obrad Jury.

6. Uwagi dodatkowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu. Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu:

telefon: 727 012 703, E- mail: kontakt@zlpszczecin.pl

III Przegląd Literackich Impresji Filmowych

Przegląd Literackich Impresji Filmowych organizowany przez szczeciński oddział Związku Literatów Polskich i nieformalną grupę artystyczną „Iuvenis Ars” ma już swoją dwuletnią historię i nieustannie się rozwija. Wydarzenie do tej pory wpisywało się w odchody Szczecińskiej Wiosny Poezji. Pierwsza edycja, która odbyła się w 2018 roku nosiła nazwę „Poezja na ekranie” – wtedy prezentowane były filmy inspirowane utworami poetyckimi w kinie Pionier. Zeszłoroczna edycja, czyli druga odbyła się już pod ukształtowaną nazwą Przegląd Literackich Impresji Filmowych – w skrócie PLIF. Inspiracją do etiud filmowych były już nie tylko teksty poetyckie, ale również prozatorskie. W tegorocznej edycji to się nie zmieni, ale  nastąpią inne modyfikacje. Jakie? Zaraz się dowiecie.

Tegoroczny, III Przegląd Literackich Impresji Filmowych ze względu na epidemię koronawirusa odbędzie się później, niż zwykle, co oznacza, że nie będzie wpisywał się w tym roku w obchody kalendarzowej Szczecińskiej Wiosny Poezji. Odbędzie się pod hasłem „Filmowa klatka marzeń na podstawie utworów literackich”. Uczestnicy będą mieli za zadanie stworzyć etiudy filmowe na wcześniej wspomniany temat, oczywiście inspirowaną tekstem literackim, który może znaleźć się filmie. Celem tej inicjatywy jest popularyzacja sztuki literackiej i filmowej, a także pokazanie, jak te sztuki się przenikają, uruchamiając cały proces twórczy, który nie kończy się na stworzeniu utworu tekstowego, a dopiero zaczyna – później to dzieło możemy poznawać w nowych odsłonach.

Jak już wcześniej było wspomniane, III Przegląd Literackich Impresji Filmowych odbędzie się pod hasłem „Filmowa klatka marzeń na podstawie utworów literackich”. Dlaczego akurat taki temat? Marzenia są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Sprawiają, że ludzie się rozwijają, chcąc sięgnąć po swoje pragnienia. Urzeczywistniają je między innymi pisząc. Każde dzieło artystyczne znajdowało się niegdyś w sferze pragnień, które w późniejszym etapie są wyrażane i realizowane. To one są siłą napędową procesu tworzenia, na którym opiera się miedzy innymi nasz konkurs, ale nie tylko. PLIF też był kiedyś sferą marzeń, ale udało nam się go zapoczątkować. Chcecie pokazać szerszej publiczności utwór złożony z wielu klatek pełnych marzeń? Zapraszamy do udziału w PLIF-ie!

Wydarzenie ma formułę konkursu. Prace filmowe na temat brzmiący „Filmowa klatka marzeń na podstawie utworów literackich” zostaną zakwalifikowane do udziału w przeglądzie przez niezależne jury, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymagania zawarte w regulaminie. Dodatkowo najlepsze etiudy filmowe zostaną nagrodzone. Ze względu na sytuację z wiązaną z koronawirusem termin Przeglądu Literackich Impresji Filmowych 2020 zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Prace można nadsyłać do 30 września 2020 roku. Prace należy przesłać drogą elektroniczną lub pocztą:

 

 • E-mail: kontakt@zlpszczecin.pl, w tytule e-maila należy napisać: PRZEGLĄD
  LITERACKICH IMPRESJI FILMOWYCH – PLIF,
 • Pocztą na adres: ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH ODDZIAŁ W SZCZECINIE
  al. WOJSKA POLSKIEGO 90 70-482 Szczecin
  z dopiskiem: PRZEGLĄD LITERACKICH IMPRESJI FILMOWYCH – PLIF.

 

Zapraszamy na stronę wydarzenia http://plif.zlpszczecin.pl/

W PAŁACU literacko promocje online…

WSPOMNIENIA SENTYMENTALNE… szczecińskiej poetki…

… a życie toczy się dalej, jak gdyby nigdy nic… chociaż już trzeci miesiąc od ogłoszenia pandemii, a w niej zamknięte szkoły, instytucje kultury, kina i teatry, muzea i Filharmonia, zakazy zgromadzeń, maseczki, rękawiczki, ostrożność… ale też potrzeba pracy… spotkań… działania…

Pałac Młodzieży nie ustaje… w pracowniach zdalnie praca wre… ożywienie wzrasta… organizatorzy w gotowości i z inicjatywą… tak więc i po stronie szczecińskiego oddziału ZLP chęć działania wśród pisarzy rośnie… Kontakty też zdalnie, organizacja online, efekty realizacji zapisane cyfrowo trafiają do odbiorców za pomocą internetowych połączeń… codzienność!

Mamy już za sobą 65. Spotkanie W PAŁACU literacko (niestety, bez fety) – Inaugurację V Szczecińskiej Wiosny Poezji w ramach IV SZCZECIŃSKICH PROMOCJI LITERATURY 2020. A tak tych promocji potrzeba! Dlatego pora na następne planowane pałacowe wydarzenie literackie… naturalnie, w trybie online…

ORGANIZATORZY ZAPRASZAJĄ (po raz drugi bez daty i godziny!) na 66. Spotkanie W PAŁACU literacko, a 2. podczas pandemii (miało być kwietniowe a jest majowe)… kolejne, które wpisuje się w rok jubileuszu 70 lecia Pałacu Młodzieży i ZLP w Szczecinie.

W majowe czwartkowe południe, w bezpiecznych przestrzeniach pałacu w poetyckie klimaty wspomnień sentymentalnych, i nie tylko, wprowadzi wirtualną publiczność Róża Czerniawska-Karcz, promując swój najnowszy tom wierszy pt. pisać przyjaźń…, o którym wyraziła się tak: Nie ukrywam, obecna książka, jak żadna z moich dotychczasowych, jest bardzo osobista, i nie z powodu dedykacji, wielu imion czy dat, ale przede wszystkim dlatego, że bardzo trudno jest mi w tych tekstach, wersach, słowach ukryć bohaterkę liryczną… gdzieś między wierszami słyszy się jej głos, ale na pierwsze miejsce nieustająco wysuwa się jej alter ego… czyli ja…

Odwrócenie roli autorki? Tak, bo to ja dokonałam wyboru z zapisanych lat, to spośród wersów wydobyłam pamięć pięćdziesięciu lat znajomości z ludźmi, którzy pozostali mi bliscy do dziś, i to o nich jest właśnie opowieść pisana przeze mnie w wersach i między wersami… I nie mogłaby zaistnieć inaczej jak właśnie z ujawnieniem bohaterki lirycznej w osobie pewnej Róży… która pojawiła się nie przypadkiem w Krakowie ponad pół wieku temu … i zaczęła pisać tę przyjaźń…

Rozmowę dedykowaną Przyjaciołom (szczecińskim, krakowskim i z różnych innych stron kraju i świata) poprowadzi z Autorką Rafał Podraza, w klimatycznej, jak zawsze, scenerii sali multimedialnej, spotkanie sfilmują pałacowi operatorzy, aby wydarzenie trafiło do obecnych wirtualnie i materialnie jednocześnie, bo na fotografiach, wiernych sympatyków pałacowych spotkań.

Spotkamy się ONLINE!

nie tylko FILIPINKOWO …W PAŁACU literacko w lutym 2020

6 lutego 2020 roku, o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży, tym razem w Auli!, odbędzie się 64. spotkanie z cyklu: W PAŁACU literacko, uświetniające galerię spotkań, z pisarzami nie tylko szczecińskimi, na 70 lecie Pałacu Młodzieży i ZLP O. w Szczecinie. Tym razem bowiem na zaproszenie Dyrektor Pałacu Młodzieży, Elwiry Rewcio, Gościem będzie MARCIN SZCZYGIELSKI.

Pisarz i dramaturg, dziennikarz i grafik, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, autor bardzo już licznych książek (14!) dla dzieci i młodzieży. W 2013 opublikował Filipinki – to my! Ilustrowana historia pierwszego polskiego girlsbandu – monografię zespołu wokalnego Filipinki. Jego dramaty (9) nie schodzą długo z afisza. A powieści (14) są wznawiane. Zainteresowanie, np. niezwykłymi losami Iny Benity, bardzo popularnej aktorki międzywojnia, tajemnicze jej zniknięcie po wojnie, skutkowały nie tylko próbą odkrycia prawdy, ale też powstaniem powieści Poczet Królowych Polskich, której główna bohaterka przypomina przedwojenną gwiazdę kina. Nic dziwnego też, że w Szczecinie promocja książki odbyła się w kinie Helios.

O bogatej twórczości Marcina Szczygielskiego, o inspiracjach, o związkach ze Szczecinem i… z FILIPINKAMI… potoczy się rozmowa Pisarza z Różą Czerniawską-Karcz i sympatykami literatury. Muzycznie oprawi spotkanie pałacowy zespół wokalny MARKATO, który pod kierunkiem artystycznym Dariusza Chmielewskiego zaprezentuje piosenki, oczywiście z repertuaru słynnych FILIPINEK oraz inne piosenki.

Jak zawsze w Pałacu, możemy spodziewać się niepowtarzalnego klimatu, tym razem o prawdziwie pałacowym kolorycie.

ZAPRASZAMY.

Możliwość nabycia książek.

Wstęp wolny

opowieści … nie z tej rzeki… czyli W PAŁACU literacko w styczniu 2020

23 stycznia 2020 roku, o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży, w sali multimedialnej, odbędzie się 63. spotkanie z cyklu: W PAŁACU literacko, inaugurujące tegoroczne jubileusze: 70-lecie Pałacu Młodzieży w Szczecinie oraz 70 lat działalności ZLP w Szczecinie.

Literackie spotkanie odbędzie się z udziałem szczecińskiego prozaika Artura Justyńskiego, który zaprezentuje dwie swoje książki: Opowieści zza rzeki (zbiór opowiadań) oraz powieść Cichy Zachód.

Artur Justyński, z wykształcenia mgr inżynier elektrotechniki i elektroniki Politechniki łódzkiej, jest też ornitologiem, wędkarzem, wędrownikiem… Sam o swoim pisaniu mówi tak: Odkąd sięgam pamięcią, choć na niej polegać nie mogę, bo ta eufemizuje to, co minione, pisałem wiersze albo budziłem się w nocy mówiąc wierszem niezapisanym. Zarówno zapisanych jak i niezapisanych nigdzie nie opublikowałem. Publikacji natomiast doczekały się opowiadania, (dwanaście, dzięki wyobraźni napisanych) a wydane w zbiorze Opowieści zza rzeki w roku 2017. Naturalną rzeczy koleją było napisanie powieści Cichy Zachód wydanej w 2018 roku. Cichy Zachód to swoisty zapis fascynacji tzw. Ziemiami Odzyskanymi, wsparty przeżyciami autora na tle przed i powojennych fotografii.

O tym wszystkim potoczy się rozmowa Pisarza z Różą Czerniawską-Karcz i sympatykami literatury. Jak zawsze w pałacu, możemy się spodziewać niepowtarzalnego klimatu, tym razem, zapewne w kolorach mgły… bo będą to opowieści niesamowite… nie z tej rzeki…

ZAPRASZAMY.

Możliwość nabycia książek.

Wstęp wolny

Szlagiery sentymentalne… w opowieściach o niejednej piosence…

12 grudnia 2019 roku, o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży, w sali multimedialnej, odbędzie się 62. spotkanie z cyklu: W PAŁACU literacko. Podczas wieczoru Rafał Podraza będzie promował swoją najnowszą książkę SZLAGIERY SENTYMENTALNE, wydaną przez Oficynę R, a współfinansowaną ze środków Miasta Szczecin.

Janusz Kondratowicz poeta polskiej piosenki mawiał: „piosenka, to nie tyko utwór muzyczny, to cały wachlarz emocji, które targały autorem tekstu, kompozytorem czy wykonawcą w chwili, kiedy powstawała”…

Jak rodziły się przeboje Ludmiły Jakubczak, Anny Jantar, Hanki Ordonówny, Heleny Majdaniec, Krzysztofa Klenczona, Czesława Niemena, Ireny Jarockiej, Urszuli Sipińskiej, Jerzego Połomskiego, Haliny Kunickiej, Mieczysława Fogga, Anny German i wielu innych…? Łącznie 26 historii przygotował i wydał w swojej najnowszej książce Rafał Podraza, szczeciński dziennikarz muzyczny, autor wielu książek biograficznych, znający jak mało kto polską piosenkę. Współredaguje też od trzech lat w jednym z ogólnopolskich tygodników rubrykę „Historia jednej piosenki”.

Książkę Szlagiery sentymentalne opatrzyła wstępem znakomita dziennikarka muzyczna, Maria Szabłowska.

Nie zabraknie, oczywiście, muzyki… wybrzmią szlagiery sentymentalne… które dopełnią jak zawsze niepowtarzalny klimat wieczoru W PAŁACU literacko.

ZAPRASZAMY!

Możliwość nabycia książek.

WSTĘP WOLNY

…wyraża osobność na różne sposoby… czyli jak?

5 grudnia 2019 roku, o godzinie 17:00 w Sali Stefana Flukowskiego w Książnicy Pomorskiej, odbędzie się spotkanie z Edwardem Siekierzyńskim oraz promocja jego tomu prozy pt. WSTĘP! CAŁE ZDANIE? I… Prezentowana książka to 63. pozycja VIII już edycji serii:akcent, wydawanej nakładem szczecińskiego oddziału ZLP w ramach tegorocznego projektu:

„III Szczecińskie Promocje Literatury 2019”, a dofinansowanego ze środków Miasta Szczecin.

Bohater wieczoru Edward Siekierzyński – stargardzianin; poeta, prozaik, eseista, malarz, rzeźbiarz, medalier – zaprezentuje swoją najnowszą książkę, o której pisze: To, co przedstawiam w tym tomiku, nazywam po prostu zapiskami, czyli nie aspiruję tu do jakiejś formy literackiej – nie są to opowiadania, a raczej zapis spostrzeżeń trochę filozofujących, plus wtręty cytatów różnych autorów, które wydały mi się interesujące, może i szokujące…

Dopowiada, doprecyzowuje wypowiedź Autora, Róża Czerniawska-Karcz, która poprowadzi spotkanie: Te zapiski codzienne, poddawane zabiegowi literackiej galwanizacji ulegają swoistemu uszlachetnieniu, tak jak czekanie zamienia się w szlachetniejsze oczekiwanie… Trywialność sytuacji − z miasta: zakupy, − z domu: czynności spania, jedzenia, picia, sprzątania… nawet choroby… nabierają blasku… stają się dzięki zamianie pospolitego czynu w słowo, czymś nowym i niepowtarzalnym, czymś idealnie jednostkowym… szlachetnie osobnym… bo WSTĘP! CAŁE ZDANIE? I… jest poematem o OSOBNOŚCI… każdego z nas…

Na tle prezentacji multimedialnej zrealizowanej z obrazów i zdjęć stargardzkiego Artysty potoczy się rozmowa o tym, co inspiruje i doskwiera, o tym, co złości i zmusza do refleksji… nie tylko Artystę, np. Tak, jestem zły, bo poprzez zeźlenie się na te dziwności, które zaczynają wszystkich oblegać, zeźlenie się, ale bez zacietrzewienia (!), na tę właśnie rzeczywistość, pozwala widzieć ją dokładniej i refleksyjnie, a refleksja pomaga uładzić swe wnętrze.

Tymczasem prowadząca spróbuje odsłonić obraz, a zrobi to tak: Oprawi obraz w ramę. Zawiesi w swojej (i Waszej) wyobraźni i zasiądziecie do kontemplacji… Tak to sobie imaginuje… a imaginacja, jak się okaże, jest zaraźliwa… Przekonacie, się Państwo sami, gdy dacie się zaprosić do galerii, a może do osobliwego atelier, w którym czas i przestrzeń a także bohater stają się jednością, w swojej osobności, oczywiście, stają się bowiem obrazem, portretem, a nawet autoportretem…

Edward Siekierzyński jest ponadto bardzo ekspresywnym interlokutorem… więc emocji nie zabraknie!

To może być naprawdę interesujący wieczór!

ZAPRASZAMY!

Możliwość nabycia książek.

Wstęp wolny

lirycznie i muzycznie zahaczając o piąty wymiar… W PAŁACU literacko

21 listopada 2019 roku, o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży, w sali multimedialnej, odbędzie się 61. spotkanie z cyklu: W PAŁACU literacko, a podczas wieczoru będzie miała miejsce promocja drugiego tomu poezji ZENONA LACHA-CERASZYŃSKIEGO pt. z piątego wymiaru…,. Jest to też 62. pozycja wydawnicza w VIII już edycji serii:akcent, wydawanej nakładem szczecińskiego oddziału ZLP w ramach tegorocznego projektu: „III Szczecińskie Promocje Literatury 2019”, a dofinansowanego ze środków Miasta Szczecin.

Bohaterem wieczoru będzie Zenon Lach-Ceraszyński- poeta, animator i działacz kultury. Juror, ale też reżyser konkursów literackich, recytatorskich oraz przeglądów zespołów estradowych.

W rozmowie Poeta zaprosi publiczność na jedyne w swoim rodzaju misterium słowno-muzyczne (które lubi najbardziej…): w artystyczną przestrzeń i w poetycki czas z piątego wymiaru… (już drugiego) tomu wierszy (…) Autor piątego koła u słowa… stworzy swoistą i niepowtarzalną przestrzeń rodem z piątego wymiaru właśnie… Na swój i odbiorcy użytek wykreuje nowy świat (czy równoległy?), w którym dotychczasowa, znana nam rzeczywistość zostaje przefiltrowana przez wyobraźnię artysty i zapisana ponownie jak nowy matematyczny wzór, wysnuty z obserwacji zjawisk, egzystencjalnego doświadczenia, a zamknięty w refleksji zapisanej wersem.

W stworzeniu owego niepowtarzalnego klimatu pomogą Poecie: Róża Czerniawska-Karcz

(moderatorka wieczorów w pałacu); Krystyna Maksymowicz – aktorka Teatru Współczesnego, znawczyni i popularyzatorka pięknego Słowa; Jan Kamiński – laureat wielu konkursów recytatorskich. Dopełnią aurę muzycznie: Michał Dąbrowski – akordeonista (już znakomity, bo laureat międzynarodowych konkursów w 2019 r.), student II roku Akademii Sztuki wydziału muzycznego w Szczecinie oraz Mateusz Prygoń – saksofon, absolwent wydziału jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, członek Orkiestry Reprezentacyjnej 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Co to będzie za wieczór!

ZAPRASZAMY!

Możliwość nabycia książek.

Wstęp wolny

o Czasie audiowizualnie, emocjonalnie oraz egzystencjalnie…

17 października 2019 roku, o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży, w sali multimedialnej, odbędzie się 60. spotkanie z cyklu: W PAŁACU literacko, a podczas wieczoru promocja najnowszego tomu poezji pt. w hurtowni czasu…, Anny SŁOWIŃSKIEJ. Jest to też 61. pozycja wydawnicza w VIII już edycji serii:akcent, realizowanej przez szczeciński oddział ZLP w ramach tegorocznego projektu: „III Szczecińskie Promocje Literatury 2019”, a dofinansowanego ze środków Miasta Szczecin.

Bohaterką wieczoru będzie ANNA SŁOWIŃSKA- poetka, prozatorka, animatorka życia literackiego w Policach i Szczecinie, prezeska RSL-A w Policach, pełniąca tę funkcję od 10 lat, czyli mały jubileusz… i nie tylko ten jeden. W rozmowie poetyckiej, bo wiersze przecież najważniejsze w tej pałacowej konwencji Czwartków W PAŁACU literacko, przewiną się też informacje o współdziałaniach Polic i Szczecina na niwie kultury Miast i regionu, które wpisują się w Czas naszego wieku…

O tym wszystkim potoczy się rozmowa Anny Słowińskiej z Różą Czerniawską-Karcz i sympatykami poezji. Jak zawsze w pałacu, możemy się spodziewać niepowtarzalnego klimatu w kolorach jesieni i… z Czasem jako dominującym bohaterem… audiowizualnie, emocjonalnie czy egzystencjalnie…

ZAPRASZAMY.

Możliwość nabycia książek.

Wstęp wolny.

o Czasie audiowizualnie, emocjonalnie oraz egzystencjalnie…

17 października 2019 roku, o godzinie 17:30 w Pałacu Młodzieży, w sali multimedialnej, odbędzie się 60. spotkanie z cyklu: W PAŁACU literacko, a podczas wieczoru promocja najnowszego tomu poezji pt. w hurtowni czasu…, Anny SŁOWIŃSKIEJ. Jest to też 61. pozycja wydawnicza w VIII już edycji serii:akcent, realizowanej przez szczeciński oddział ZLP w ramach tegorocznego projektu: „III Szczecińskie Promocje Literatury 2019”, a dofinansowanego ze środków Miasta Szczecin.

Bohaterką wieczoru będzie ANNA SŁOWIŃSKA- poetka, prozatorka, animatorka życia literackiego w Policach i Szczecinie, prezeska RSL-A w Policach, pełniąca tę funkcję od 10 lat, czyli mały jubileusz… i nie tylko ten jeden. W rozmowie poetyckiej, bo wiersze przecież najważniejsze w tej pałacowej konwencji Czwartków W PAŁACU literacko, przewiną się też informacje o współdziałaniach Polic i Szczecina na niwie kultury Miast i regionu, które wpisują się w Czas naszego wieku…

O tym wszystkim potoczy się rozmowa Anny Słowińskiej z Różą Czerniawską-Karcz i sympatykami poezji. Jak zawsze w pałacu, możemy się spodziewać niepowtarzalnego klimatu w kolorach jesieni i… z Czasem jako dominującym bohaterem… audiowizualnie, emocjonalnie czy egzystencjalnie…

ZAPRASZAMY.

Możliwość nabycia książek.

Wstęp wolny.

Wizja poety Życia w HD CD…

10 października 2019 roku, o godzinie 17:00 w Szczecińskim Inkubatorze Kultury, w sali kinowej, odbędzie się spotkanie z promocją drugiego tomu poezji pt. Życie w HD CD, MIROSŁAWA STRĄGOWSKIEGO. Jest to 60. pozycja wydawnicza w VIII edycji serii:akcent, realizowanej przez szczeciński oddział ZLP w ramach projektu: „III Szczecińskie Promocje Literatury 2019”, a dofinansowanego ze środków Miasta Szczecin.

Bohater wieczoru to poeta, satyryk, rysownik, animator kultury; pasjonat historii, w tym dziejów Szczecina. Te pasje są inspiracją jego poetyckiej i graficznej twórczości. Fotografie starego Szczecina są wyrazem jego historycznych fascynacji i zderzeniem przeszłości miasta i ludzi z teraźniejszością XXI wieku. A czy codzienność życia jest w HD?

O tym potoczy się rozmowa Autora z Różą Czerniawską-Karcz i sympatykami jego oryginalnej poezji. Naturalnie, z prezentacją multimedialną w tle…, która pozwoli uczestnikom wydarzenia porównać owe jakości Czasu i Słowa.

ZAPRASZAMY.

Możliwość nabycia książek.

Wstęp wolny.

Kossakówny w Szczecinie!

14 czerwca (w piątek) 2019 roku, o godzinie 17.30 w Sali Stefana Flukowskiego w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbędzie się niepowtarzalne spotkanie literackie.

Organizatorzy: Książnica Pomorska, Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Oficyna R zapraszają na pierwsze w historii kultury spotkanie badaczy rodziny Kossaków.

Gośćmi Książnicy Pomorskiej będą: prof. Elżbieta Hurnik, specjalistka od Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, dr Joanna Jurgała-Jureczka, znawczyni Zofii Kossak, Kapsyda Kobro-Okołowicz, badaczka losów Jadwigi Witkiewiczowej i Rafał Podraza, specjalista od Magdaleny Samozwaniec. Spotkanie poprowadzi Jolanta Liskowacka.

Panel dyskusyjny o Kossakównach, nieodrodnych córkach rodu, będzie okazją do zadania

pytań znakomitym gościom. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa twórczości wybitnych Kossakówien, a udostępniona z zasobów Książnicy Pomorskiej; będzie wystawiony publicznie po raz pierwszy obraz protoplasty rodu Kossaków, Juliusza, a rarytasem spotkania okaże się zapewne nieznane opowiadanie Zofii Kossak, które w archiwach odnalazła kilka tygodni temu dr Jurgała-Jureczka!

Zwieńczeniem spotkania będzie prezentacja publikacji pt. Kossakówny, czyli zbioru czterech gawęd o wybitnych Kossakównach, pióra zaproszonych autorów, a wydana przez Książnicę Pomorską.

Takiego wydarzenia nie można pominąć!

Zapraszamy.

Wstęp wolny

ZA MOMENT WIOSNA…

14 marca 2019 r., o godz. 17.30 odbędzie się w sali multimedialnej w Pałacu Młodzieży, przy Al. Piastów 7 w Szczecinie, 58. wieczór W PAŁACU literacko pn. W KRĘGU KOBIET, W KRĘGU POETEK….

Wydarzenie inauguruje IV Szczecińską Wiosnę Poezji, a tym samym rozpoczyna kolejną edycję projektu realizowanego od kilku lat przez ZLP Oddział Szczecin, pn. Szczecińskie Promocje Literatury, dofinansowanego przez Miasto Szczecin.

Publiczność i sympatyków pałacowych wieczorów zapraszamy na spotkanie z gronem Pań –Poetek związanych z literackim środowiskiem ZLP. Marcowy wieczór będzie ofiarowany Muzom. Do rozmowy w kręgu zasiądzie siedem poetek: nestorka policka Helena Pilarska, Danuta-Romana Słowik ze Stargardu, a ze Szczecina Krystyna Rodzewicz, Barbara Moraczewska-Jankowska, Małgorzata Hrycaj, Magdalena Sowińska i Edyta Rauhut. Krąg kobiet, krąg poetek… zaprezentuje Róża Czerniawska-Karcz, moderatorka spotkania. W wiosennej aurze wybrzmią wiersze odsłaniające siedem światów, siedem stanów emocji, siedem obrazów wrażliwości artystycznej… Tę rozmowę poetycką uświetni swoim śpiewem Aneta Hryckiewicz, która przywoła piosenki z repertuaru znakomitych artystek, m.in. Anny German, Hanki Ordonówny czy Alicji Majewskiej.

To będzie kolejny niezapomniany wieczór, jak zawsze w niepowtarzalnej scenerii pałacowego wnętrza. ZAPRASZAMY!

Wstęp WOLNY.

Możliwość nabycia książek występujących autorek.

Biblioteka im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach i Związek Literatów Polskich / Oddział w Szczecinie zapraszają młodzież oraz miłośników literatury i historii regionu

15 marca (piątek) 2019 o godz. 18 na spotkanie autorskie i rozmowy z Danutą Romaną Słowik, szczecińską poetką, prozatorką, publicystką, animatorką kultury i malarką. Obecnie przebywa w Nadrenii – Palatynacie. Jest autorką powieści pt. „ROZMOWA… Z JEDNEJ NOCY”, wydanej przez ZLP/Oddział w Szczecinie w serii: akcent, Hogben 2017, poruszająca losy szczecińskich bohaterów, Polaków po politycznym wydarzeniu w 1989 roku, jakim był Okrągły Stół. Jest to promocja jej powieści, upamiętniająca 30-lecie po tym wydarzeniu, ale zarówno prezentacji jej dorobku pisarskiego z pasją malarstwa i rysowania włącznie.

Spotkanie w ramach cyklu „Regionalne spotkania z ludźmi z pasją …”, odbędzie się w Dziale Regionalnym przy ul. Wojska Polskiego 15 (I-piętro).

Po spotkaniu będzie można zakupić książki autorki.

Spotkanie poprowadzi Róża Czerniawska-Karcz, szczecińska literatka.

Serdecznie zapraszamy (wstęp wolny)

ROZPOCZĄĆ LIRYCZNIE KOLEJNY ROK… W INKU

30 stycznia 2019 r.(środa), o godz. 18.00 w sali kinowej i kominkowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie odbędzie się spotkanie promocyjne debiutanckiego tomu poezji Barbary Moraczewskiej-Jankowskiej. Poetka Zaprezentuje swoją propozycję poezji DO ROZWAŻENIA… Tom wierszy, 57. pozycja w VII edycji serii:akcent,  wydano nakładem ZLP O. Szczecin. A oto kilka słów o tej poezji redaktorki serii i autorki wstępu:

„Nowy poetycki byt. Szczególnie ważny, szczególnie cenny dla Autorki, Barbary Moraczewskiej-Jankowskiej, która proponuje swój debiutancki tomik pod znaczącym tytułem Do rozważenia… Proponuje go Czytelnikowi poezji, smakoszowi słowa, tropicielowi znaczeń, odkrywcy emocji i degustatorowi smaków życia. Kompozycja tomu nie jest wyszukana, więc nie przytłacza, nie zaskakuje…. Wszak  wszystko się dopiero zaczyna w artystycznej biografii Autorki, więc Poetka na wstępie swojej przygody z poezją (która trwa już nieśmiało, w ukryciu, od dziesiątków lat), zaprasza przede wszystkim do rozważenia… z akcentem artystycznym, jej indywidualnych doświadczeń i odniesień literackich, smaków malarskich, empatii emocjonalnych czy dramatów, czasem też tragedii  egzystencjalnych, subtelnie skrytych między wersami a nie nachalnie ekshibicjonistycznych.

Swoją Do rozważenia… opowieść poetycką komponuje Barbara Moraczewska-Jankowska w niewielkich cyklach tematycznych, które pozornie  tylko są jednoznacznie czytelne, np. na  autorskiej fotografii  pejzażu ze złotymi kaczkami  z dopiskiem DAWNIEJ, bo za tym obrazkiem wyłania się nieoczekiwanie AUTOPORTRET Z ŻALEM (…)  z nadzieją/  złodziejem/  odcieni/  z palety/ złych barw//”.

Owe barwy, nie tylko w kolorze sepii ze starej fotografii, rozbłysną przed oczyma publiczności na ekranie w  przygotowanej prezentacji multimedialnej a wieczór uświetnią muzycznie i rodzinnie Marta Jankowska I Monika Jankowska-Janicka.

Zatem serdecznie

ZAPRASZAMY

WSTĘP WOLNY

Możliwość nabycia książek

Z ŻÓŁTYM KALENDARZEM …noworocznie W PAŁACU literacko…

17 stycznia 2019 roku o godz.17.30 odbędzie się 57.wieczór W PAŁACU literacko, w cyklu: spotkania z pisarzami i poetami nie tylko szczecińskimi.

W Nowym Roku zapraszamy na pierwsze spotkanie autorskie, a będzie nim wieczór ze znanym szczecińskim marynistą, kapitanem Józefem Gawłowiczem. Jednak rozmowa (którą poprowadzi Róża Czerniawska-Karcz) nie będzie poświęcona, tym razem, jedynie twórczości marynistycznej szczecińskiego pisarza, lecz prezentacji najnowszej książki Autora, a wydanej, w ostatnim kwartale ubiegłego roku, publikacji Niezwykły ANDRZEJ DZIATLIK · Twórczość · Morze · Jego czasy. Według samego Autora – Celem (…) monografii jest przybliżenie [Czytelnikom] człowieka spoza floty, swoją sztuką mocno związanego z morzem. Artysty wielu talentów: rysownika, ilustratora, grafika, znakomitego – o światowej sławie – plakacisty; satyryka, dziennikarza felietonisty; podróżnika.

Kapitan Józef Gawłowicz swoją urzekającą gawędą w stylu „wilka morskiego” znów zabierze Słuchaczy w niepowtarzalnie urokliwe miejsca i… czasy. Posłużą mu do tego karty z Żółtego Kalendarza z Rudobrodym Bosmanem. Artysta Andrzej Dziatlik, mocno związany biografią ze Szczecinem, zapisał się bowiem tym kalendarzem na zawsze w historii PŻM. Książka o Nim dopełni kapitańskie opowieści.

ZAPRASZAMY.

Wstęp wolny.

Możliwość nabycia książki i… kalendarza!

Nowa książka na NOWY ROK…

Jeszcze w Starym Roku 2018 ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH Oddział w Szczecinie oraz KRYSTYNA MAKSYMOWICZ ze swoimi podopiecznymi z Grupy teatralno-wokalnej ESPERO przy Polskim Związku Niewidomych w Szczecinie zapraszają na nietypową promocję nowej książki, która odbędzie się

9 stycznia 2019 roku, o godzinie 18.00 w sali kinowej i kominkowej Szczecińskiego Inkubatora Kultury.

Powieść Barbary Stenki „Tata, gotuj kisiel!” zrealizowano w formie audiobooka z dofinansowania ze środków Miasta Szczecin.

To będzie nietypowa literacka prezentacja, bo powieść dla dzieci i młodzieży znanej szczecińskiej pisarki, poetki, autorki scenariuszy, słuchowisk i piosenek, Barbary Stenki, zaprezentuje jako książkę mówioną Krystyna Maksymowicz z Grupą ESPERO. Niewidome i niedowidzące panie zachęcone przez Krystynę Maksymowicz, szczecińską aktorkę, wzięły udział w nagraniu powieści. Zamysłem inspiratorki nagrania było oddanie audiobooka przede wszystkim dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo. Lecz odbiorcami audiobooka będą także wszyscy ci, którzy kochają książki.

Dlaczego właśnie „Tata, gotuj kisiel!”? Może dlatego, że… akcja powieści jest umiejscowiona w Szczecinie. Główna bohaterka mieszka w Śródmieściu naszego miasta, ale razem z nią poznajemy także okolice Szczecina: wędrujemy po Tanowie, Głębokim. Spokojne życie Aśki komplikuje się, gdy jej mama postanawia wyjechać na kilka miesięcy do Anglii, a mieszkanie wynająć obcej rodzinie. Dziewczynka razem z ukochaną świnką morską ląduje u babci. Babcia jest kochana, ale to jednak nie mama! Ciągle narzeka, poucza, nie pija „czarnego szampana” i do tego zaczyna chorować! Z odsieczą przybywa tata, którego Aśka nigdy wcześniej nie widziała. Tata, który według mamy jest dzikusem mieszkającym w ciemnym lesie! Czy okaże się brakującym elementem w życiu dziewczynki?

Z całą pewnością słuchacze zyskają odpowiedzi na niejedno pytanie… posłuchają fragmentów powieści, porozmawiają o kulisach powstawania książki mówionej… i otrzymają nagranie!

To będzie interesujący wieczór z nową książką w Nowym Roku.

Do zobaczenia!

Grudniowo i z WOLNOŚCIĄ w roli głównej…

II SZCZECIŃSKIE PROMOCJE LITERATURY 2018

13grudnia 2018 r., o godz. 17.30 w Pałacu Młodzieży, przy Al. Piastów 7 w Szczecinie odbędzie  56. wieczór z cyklu W PAŁACU literacko.  To ostatnia promocja tego roku, a w niej prezentacja tomu prozy Roberta A. FLORCZYKA TRZY RAZY WOLNOŚĆ!

Książka to 56. pozycja w VII edycji serii:akcent,  wydana nakładem ZLP O. Szczecin z dofinansowania Miasta Szczecin.

Robert A. Florczyk to szczecinianin, poeta i publicysta, pasjonat historii Szczecina.  Jego najnowsza książka to zbiór opowiadań, których tłem wydarzeń jest właśnie Szczecin oraz jego okolice. Czas jest znamienny, bo to lata 70. i 80. XX wieku naznaczone zrywami niepodległościowymi.  Autor tomu wierszy Brama Portowa ma świadomość miejsca i czasu… Swoich bohaterów umieszcza w znanej sobie przestrzeni rodzinnego miasta. Szczecin staje się ponownie nie tylko miejscem, ale i bohaterem, miastem Wydarzeń z wolnością w tle. Miejscem realnym w swym dramatycznym wymiarze. Centrum przemian… z których idzie odpowiedzialność. Przemian, które dla bohatera staną się przeszłością powracającą w odpowiedzialności za czas, który się staje

Szczególnie znaczący jest tekst w relacji ze spotkania młodego Autora i jego kolegów z Tadeuszem Różewiczem we Wrocławiu 13 grudnia 1982 roku. To wydarzenie zostawiło ślad nie tylko w pamięci ówczesnych studentów, ale skutkowało wierszem PRZYSZLI ŻEBY ZOBACZYĆ POETĘ  w zapisie samego Poety. Jednakże, aby Odbiorca nie odniósł wrażenia patetycznego potraktowaniu tematu z WOLNOŚCIĄ w tle, zapewniam, że specyficzny styl, dystans epicki  nacechowany ironią, często z dużą dawką humoru w kreowaniu groteskowych postaci czy sytuacji, tworzą lekturę książki niezwykle przyjemną.

Rozmowę  z Autorem poprowadzi Róża Czerniawska-Karcz, a literackie wątki prezentowanej prozy uświetni grą na altówce Marta Korzekwa, absolwentka szczecińskiej Akademii Sztuki. Wyboru  utworów muzycznych dokona opiekun artystyczny młodej altowiolistki, Zenon Lach.

 

To będzie, jak zawsze (!) niezapomniany wieczór W PAŁACU literacko.

 

ZAPRASZAMY

WSTĘP WOLNY

Możliwość nabycia książek