V Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa BURSEWICZA „O Złotą Metaforę”

Konkurs ogłoszono z okazji V SZCZECIŃSKIEJ WIOSNY POEZJI 2020