Regulamin

Regulamin VI Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza

Od Morza do Tatr

1. Organizator

Organizatorem VI Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza jest Klub 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie z siedzibą al. Wojska Polskiego 90, 70 – 482 Szczecin, adres mailowy: kontakt@zlpszczecin.pl

2. Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

  • prezentacja najciekawszych autorów, spośród osób piszących wiersze,

  • rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,

  • popularyzacja twórczości literackiej,

  • wymiana doświadczeń poetyckich i wzmocnienie więzi pomiędzy twórcami z różnych środowisk literackich w Polsce i na świecie.

3. Miejsce i terminy

Konkurs odbędzie się w Sali Teatralnej Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, ul. Wawrzyniaka 5 w dniu 10.07.2021 r. w godzinach 17.00 – 20.00.

Termin nadsyłania prac konkursowych na adres mailowy Organizatora do 8. lipca 2021 r.

4. Zasady i warunki uczestnictwa

Turniej Jednego Wiersza będzie odbywał się w trybie tradycyjnym i online. Zgodnie z zasadami obostrzeń sanitarnych, limitowana ilość uczestników w sali nie może przekraczać 30 osób, w przypadku większej liczby uczestników dopuszcza się prowadzenie turnieju systemem rotacyjnym.

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby pełnoletnie, tworzące w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie jednego wiersza w formie nagrania audio (dźwięk) lub wideo oraz treści wiersza w osobnym pliku tekstowym. Prezentacja utworu nie może przekroczyć 2 minut.

W innym pliku należy zamieścić dane autora: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Tak przygotowany zestaw należy przesłać na adres mailowy Organizatora Konkursu kontakt@zlpszczecin.pl

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden wiersz, który nie był publikowany w formie drukowanej i elektronicznej, ani nagradzany w innych konkursach.

Autor, nadsyłając pracę na Konkurs, zgadza się na ewentualną publikację wiersza w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych oraz na stronie zlpszczecin.pl.

Warunkiem uczestniczenia online jest przesłanie do 8. lipca na adres mailowy treści wiersza oraz danych: imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 10. lipca 2021 roku w Klubie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Spotkanie będzie filmowane. Emisja nagrania z nagrodzonymi wierszami na stronie zlpszczecin.pl w dniu 26.07.2021 r.

Powołane przez Organizatora Jury wyłoni laureatów Turnieju.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień:

– miejsce pierwsze – statuetka,

– trzy wyróżnienia – dyplomy okolicznościowe.

O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni po zakończeniu obrad Jury.

6. Uwagi dodatkowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu:

telefon: 727 012 703, e- mail: kontakt@zlpszczecin.pl