Prapremiera Światowego Dnia Poezji UNESCO w Polsce

Resko 2019

Inauguracja

IV Reska Wiosna Poezji

 

 

 

Prapremiera XIX Światowego Dnia Poezji UNESCO w Polsce

Resko – 2019

 

IV Zachodniopomorska Wiosna Poezji jest zorganizowana przez Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie. Jej inauguracja będzie jednocześnie prapremierą XIX Światowego Dnia Poezji UNESCO w Polsce. To ważne wydarzenie literacko-artystyczne, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, rozpocznie się w Centrum Kultury w Resku w dniu 21.03.2019 r., o godz. 17.00.

W programie tego spotkania przewiduje się przedstawienie głównych założeń kolejnej, czwartej już, Wiosny Poezji w regionie, jak również reminiscencje dotychczasowych poetyckich działań w ramach Reskiej Wiosny Poezji pod honorowym patronatem burmistrza Reska.

Wydarzeniu będzie towarzyszyć min., inscenizacja poetycko-muzyczna pt. KU GWIAZDOM NA SKRZYDŁACH MARZEŃ  (scenariusz i reżyseria Zenon Lach) w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Resku oraz w Szczecinie, w którym  również udział weźmie Kwartet Trio Muzyczne z Akademii Sztuki w Szczecinie. Ponadto zostaną (też) zaprezentowane w formie obrazów wiersze poetów zachodniopomorskich, które w przeddzień inauguracji zostaną wyświetlone w godzinach wieczornych na murach miejskiego Ratusza.

Głównym organizatorem Reskiej Wiosny Poezji jest Zespół Szkół w Resku, z inicjatywy  Joanny Murat, nauczycielki języka polskiego.

 Tej wyjątkowej inauguracji IV Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji będzie patronowało pismo literackie POEZJA dzisiaj, które w roku ubiegłym obchodziło swoje         20 – lecie istnienia. W tym dniu, z racji tego ważnego wydarzenia, nastąpi również jego promocja, w którym będzie prezentowane zachodniopomorskie środowisko literackie współdziałające ze ZLP w Szczecinie.

Projekt jako zadanie publiczne jest finansowane ze środków z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, sponsorowane przez Infra-Port Spółkę  z o.o., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA” oraz Urząd Miejski w Resku.

IV Zachodniopomorska Wiosna Poezji została objęta patronatem medialnym:  TVP3 Szczecin oraz „Kuriera Szczecińskiego”. Patronat nad XIX Światowym Dniem Poezji UNESCO Polsce, którego prapremiera odbędzie się w Resku, sprawuje TVP KULTURA.

  

                                                                                                         Leszek Dembek

                                                                                                      Prezes

                                                                                                         Związku Literatów Polskich

                                                                                                          Oddział w Szczecinie

Finał IV Szczecińskiej Wiosny Poezji

Szczecin – 2019

IV Zachodniopomorska Wiosna Poezji

Resko – 2019

Fot. Janusz Słowik