Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.  

(Statut Związku Literatów Polskich).

AktualnościWiosna Poezji

 

                       Eugeniusz Andrzej DASZKOWSKI 1930 – 2021

Zdjęcie zródło 24kurier.pl

Objął wieczną wachtę!

27 marca 2021 r., w wieku 91 lat odszedł od nas Eugeniusz Andrzej Daszkowski. Kapitan żeglugi wielkiej. Pisarz marynista.

Urodził się w Wyszkowie, ale całe swoje dorosłe życie związał ze Szczecinem. Tutaj ukończył Państwową Szkołę Morską na wydziale nawigacyjnym i Politechnikę Szczecińską z dyplomem ekonomisty. W 1958 r. zadebiutował pisarsko na łamach „Głosu Szczecińskiego”, który opublikował jego opowiadanie „Ostatni papieros” i od tego czasu jego opowiadania i reportaże, o tematyce morskiej, ukazywały się w szczecińskich i ogólnopolskich czasopismach.

Swoją pierwszą książkę wydał w 1972 r. – zbiór opowiadań morskich pt. „Wachta”, a ostatnią „Miłość na statku” w 2020 r. Łącznie w 26 woluminach zapraszał nas na wspólne rejsy, ale także do swojego rodzinnego Wyszkowa. Doceniany za swoją twórczość nagrodami literackimi im. Josepha Conrada, „Złotym Exlibrisem” i czytelniczymi w plebiscytach na najpopularniejszą książkę marynistyczną, na najpopularniejszego pisarza marynistę, w konkursie Szczecińskiego Towarzystwa Kultury ph. „Dzieje szczecińskich rodzin w XX wieku” oraz za pracę zawodową i działalność, m.in. Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, odznakami „Zasłużony Pracownik Morza” i Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Był autorem słuchowisk radiowych, które pisał na zlecenie Polskiego Radia, oraz książek popularno-naukowych.

W 1976 r. dołączył do szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich, w latach 1989 – 1990 był jego prezesem.

„… dobrzy żeglarze nigdy nie umierają.

Ich nieobecność tłumaczy się długim i trudnym rejsem dokoła Cabo das

Tormentas – czyli Przylądka Burz,… ale także Przylądka Dobrej Nadziei”.

( Karol Olgierd Borchardt )

Autorka Grafiki Adrianna Rauhut

ZWIASTUN WIOSENNY 2021

Szczecińska Wiosna Poezji po raz szósty

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny inaugurujemy szczególny czas celebrowania poezji – Szczecińską Wiosnę Poezji.

Głównym przesłaniem tego trzymiesięcznego przedsięwzięcia jest poszukiwanie interesujących współczesnych środków przekazu poezji.

W naszych poetyckich działaniach szczególnie uwzględniamy metodę intersemiotyczną przekładu, czyli artystyczne próby przełożenia wierszy na język muzyki, malarstwa, impresji filmowych, teatru, pantomimy, tańca, baletu, performance´u, happeningu. Istotną wagę przywiązujemy do działań artystycznych z wyraźnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej, gdzie powinna następować interakcja sztuki.

Ważną osnową naszych szczecińskich działań jest, organizowany już po raz szósty, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”. Patron konkursu był twórcą słynnej Grupy Poetyckiej „Metafora”, do której zamierzał wstąpić legendarny poeta Edward Stachura.

Szczecińska poetycka wiosna odbywa się jednocześnie z Zachodniopomorską Wiosną Poezji, której finał ma miejsce w „Ogrodzie Różanym” w Szczecinie. Podczas tego artystycznego pleneru w ramach uroczystego koncertu poetycko-muzycznego poznajemy zwycięzców poetyckiego konkursu i ich wiersze. Z nagrodzonymi utworami możemy też zapoznać się na specjalnej wystawie wierszy w alejce „Pod Pergolami”. To ważne wydarzenie literacko-artystyczne wzbogacają również swoimi obrazami szczecińscy malarze. W przeddzień tych uroczystości odbywa się Turniej Jednego Wiersza pt. „Między Morzem a Tatrami”, w którym biorą udział poeci z różnych stron kraju. A podczas „Dni Morza” lub Zlotu Żaglowców w Szczecinie, odbywa się poetyckie „Wodowanie Statków Poezji”. Pod patronatem naszego Związku istnieje też w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie Galeria Jednego Wiersza. Ważnym działaniem są również Prezentacje Literackie Impresji Filmowych – PLIF, który jest dobrym przykładem koegzystencji sztuki.

Mamy nadzieję, że tym razem czas pandemiczny pozwoli nam zrealizować w pełnym kształcie nasze literacko – artystyczne działania.

Poezja musi ocalać nasze myśli i uczucia, które winny emanować zawsze dobrą i kreatywną energią, niezależnie od stanu nie tylko duchowej pogody.

Prezes

Oddziału Związku Literatów Polskich

w Szczecinie