Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.  

(Statut Związku Literatów Polskich).

AktualnościWiosna Poezji

WITRYNA WAŻNEGO WIERSZA

Róża Czerniawska-Karcz

ZWIASTUN WIOSENNY 2021

Szczecińska Wiosna Poezji po raz szósty

Tradycyjnie w pierwszy dzień wiosny inaugurujemy szczególny czas celebrowania poezji – Szczecińską Wiosnę Poezji.

Głównym przesłaniem tego trzymiesięcznego przedsięwzięcia jest poszukiwanie interesujących współczesnych środków przekazu poezji.

W naszych poetyckich działaniach szczególnie uwzględniamy metodę intersemiotyczną przekładu, czyli artystyczne próby przełożenia wierszy na język muzyki, malarstwa, impresji filmowych, teatru, pantomimy, tańca, baletu, performance´u, happeningu. Istotną wagę przywiązujemy do działań artystycznych z wyraźnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej, gdzie powinna następować interakcja sztuki.

Ważną osnową naszych szczecińskich działań jest, organizowany już po raz szósty, Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”. Patron konkursu był twórcą słynnej Grupy Poetyckiej „Metafora”, do której zamierzał wstąpić legendarny poeta Edward Stachura.

Szczecińska poetycka wiosna odbywa się jednocześnie z Zachodniopomorską Wiosną Poezji, której finał ma miejsce w „Ogrodzie Różanym” w Szczecinie. Podczas tego artystycznego pleneru w ramach uroczystego koncertu poetycko-muzycznego poznajemy zwycięzców poetyckiego konkursu i ich wiersze. Z nagrodzonymi utworami możemy też zapoznać się na specjalnej wystawie wierszy w alejce „Pod Pergolami”. To ważne wydarzenie literacko-artystyczne wzbogacają również swoimi obrazami szczecińscy malarze. W przeddzień tych uroczystości odbywa się Turniej Jednego Wiersza pt. „Między Morzem a Tatrami”, w którym biorą udział poeci z różnych stron kraju. A podczas „Dni Morza” lub Zlotu Żaglowców w Szczecinie, odbywa się poetyckie „Wodowanie Statków Poezji”. Pod patronatem naszego Związku istnieje też w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie Galeria Jednego Wiersza. Ważnym działaniem są również Prezentacje Literackie Impresji Filmowych – PLIF, który jest dobrym przykładem koegzystencji sztuki.

Mamy nadzieję, że tym razem czas pandemiczny pozwoli nam zrealizować w pełnym kształcie nasze literacko – artystyczne działania.

Poezja musi ocalać nasze myśli i uczucia, które winny emanować zawsze dobrą i kreatywną energią, niezależnie od stanu nie tylko duchowej pogody.

Prezes

Oddziału Związku Literatów Polskich

w Szczecinie