Antologia

 

Przepływający świat słowa to antologia poezji i prozy Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie oraz środowiska literackiego z nim współdziałającego.

Antologia Przepływający świat słowa, ZLP O.Szczecin, 2017

Przepływający świat słowa to antologia poezji i prozy Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie oraz środowiska literackiego z nim współdziałającego. W wydanym tomie poetycko-prozatorskim znajdują się wybrane utwory autorów należących (formalnie i nieformalnie) do ZLP w Szczecinie, jak również do Regionalnego Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego w Policach, Grupy Literacko-Artystycznej „Horyzont” US Szczecin, Nieformalnej Grupy Literackiej „Iuvenis Ars” i Wojskowej Grupy Literackiej „In Aeternum” z Klubu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wspólnym mianownikiem koegzystencji tych niezależnych konstelacji literacko-artystycznych jest szeroko pojęta literatura oraz aktywne działania w ramach cyklicznych projektów: „Szczecińska i Zachodniopomorska Wiosna Poezji” oraz serie wydawnicze promujące literaturę współczesną w Szczecinie, w regionie Pomorza Zachodniego i w Polsce, a nawet poza jej granicami.

( fragment ze wstępu Słowo o Antologii…Przepływający świat słowa…)