Seria Wznowienia

Leszek Dembek

WZNOWIENIA – to nowa seria wydawnicza Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, mająca na celu przypomnienie pisarzy, którzy parali się literaturą w na­szym mieście po 1945 roku. Warto ukazać ponownie ich twórcze dokonania, które w wielu przypadkach okrył cień zapomnienia, a jednak walory literackie desygnują je, aby przywrócić tamte tomy współczesnemu Czytelnikowi.

Józef Bursewicz … został w swoich wierszach czekających na świeże spojrzenie, na nowe odkrycie Czytelnika, który spróbuje odczytać świat i zechce go zobaczyć przez indywidualną, niepowtarzalną wyobraźnię Poety. Te wiersze bowiem w debiutanckim tomiku Józefa Bursewicza Kroki we mgle są niczym z zieleni wydobyta metafora, która często w chłodzie nocy wędruje szczecińskimi ulicami, a unosząc się nad utraconą krainą, mieni się tęskniącymi słowami strof. Kiedy znów powraca w reistyczny nurt… staje się liściem/ który nie może opanować swojej jesiennej słabości. By ponownie w lirycznym uniesieniu dostrzec w olbrzymiej przestrzeni/ dobre/ spokojne oczy/ człowieka. I modlić się do tego, co zwie się pięknem.

(ze wstępu Słowo o Poecie i jego wierszach …)