WIOSNA POEZJI… nie tylko w Szczecinie

Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie /inicjator i główny moderator-organizator/ będzie realizował w dniach 21.03. – 24.06.2018 r. projekt II SZCZECIŃSKIE PROMOCJE LITERATURY 2018 a w nim III SZCZECIŃSKĄ i ZACHODNIOPOMORSKĄ WIOSNĘ POEZJI. Inauguracja WIOSNY POEZJI rozpocznie się 21.03.2018 r. o godz. 12.00 w Książnicy Pomorskiej im. Stanisław Staszica, która wraz z Fundacją Wspierania Kultury Noc Poetów jest współorganizatorem tego wydarzenia literackiego.

 Głównym akcentem tego uroczystego dnia będzie uhonorowanie poetki Barbary Teresy Dominiczak ze Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Złotą Odznaką Honorową Gryfa ZachodniopomorskiegoLaudację z tej okazji wygłosi prof. US Katarzyna Krasoń, kierownik Zakładu Literaturoznawstwa Porównawczego w IFG US, polonistka (US), germanistka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

 W programie tego spotkania przewiduje się też przedstawienie głównych założeń kolejnej już trzeciej WIOSNY POEZJI w naszym mieście i regionie, charakterystykę środowiska Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, jak również reminiscencje dotychczasowych wiosenno-poetyckich działań w Resku. Wydarzeniu będzie towarzyszyć inscenizacja poetycko-muzyczna fragmentów utworu pt. Siekierki – poemat o forsowaniu Odry autorstwa Barbary T. Dominiczak, w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Żywego Słowa pod kierownictwem Zenona Lacha. W impresji muzycznej studentów z Akademii Sztuki usłyszymy fragmenty Wiosny Antonio L. Vivaldiego, Polonez Pożegnanie Ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego, Kaprys polski Grażyny Bacewicz oraz etiudę Fryderyka Chopina. Wyboru utworów dokonał prof. dr hab. Wojciech Kołaczyk z Akademii Sztuki w Szczecinie.

 Galerii 1 Wiersza nastąpi odsłonięcie wiersza pt. Pieśnią jest twoje życie oraz zostanie zaprezentowana okolicznościowa wystawa książek poetki. Będzie też miała miejsce promocja najnowszego tomiku wierszy Barbary T. Dominiczak pt. Uczuć mych szaleństwo, wydawnictwo FWK Noc Poetów.

(elde)

 

GLORIA POEZJA…

Szanowni Państwo!

III SZCZECIŃSKĄ I ZACHODNIOPOMORSKĄ WIOSNĘ POEZJI po raz drugi rozpoczynamy w aurze gloria artis (chwała sztuce) …, tym razem po Władysławie Łazuce z Choszczna – /ZLP Gorzów/ uhonorowana Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis zostanie Barbara Teresa Dominiczak, ze Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie, do którego należy od 1995 roku.

Na wniosek Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie została również odznaczona przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Złotą Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

Barbara Teresa Dominiczak – poetka, eseistka, publicystka, polonistka, jest autorką dziesięciu tomików poetyckich, utworu pt. Siekierki – poemat o forsowaniu Odry oraz dwóch opracowań książkowych. W twórczości tej mocno słychać nutę patriotyczną, marynistyczną oraz strofy spod znaku muzy Erato. Należy zaznaczyć, że poetka ma też swój udział w poezji eksperymentalnej, bowiem to jej wiersz pt. Zielone światło nadziei zapoczątkował w Szczecinie nowatorskie wyzwolenie wyobraźni nazwane Polifonią Poezji. W tym, już historycznym, literackim wydarzeniu brało udział czternastu poetów ze Szczecina, Polic i Stargardu.

Poszukiwania nowatorskich form przekazu poezji to jedna z charakterystycznych cech aktualnej strategii naszego Związku, który mocno stoi na fundamencie wydanych pięćdziesięciu książek poetyckich i prozatorskich w serii:akcent. SZCZECIŃSKA i tym samym ZACHODNIOPOMORSKA WIOSNA POEZJI, zgodnie z duchem Światowego Dnia Poezji /ustanowionego przez UNESCO/ obchodzonego corocznie 21 marca ma dać nowy impuls, aby docenić poezję…. Takim impulsem w przypadku naszego Związku Literatów Polskich /inicjator i główny moderator-organizator/ jest projekt pn. SZCZECIŃSKA I ZACHODNIOPOMORSKA WIOSNA POEZJI, który ma być realizowany przez cały okres kalendarzowej wiosny.

Przedsięwzięcie to jest zasadniczo oparte na współpracy środowisk literackich naszego regionu takich jak:

 • Związek Literatów Polskich Oddział w Koszalinie
 • Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach
 • Stowarzyszenie Poetów Kołobrzeskich
 • Klub Literacki Na Wyspie w Świnoujściu
 • Krajowe Bractwo Literackie w Koszalinie
 • Nieformalna Grupa Literackiej Iuvenis Ars
 • Grupa Literacko – Artystyczna Horyzont US Szczecin
 • Klub Literacki KRĄG w Darłowie
 • Wojskowa Grupa Literacka In Aeternum
 • Klub 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

 

Zasadniczym celem naszego projektu jest ukazywanie poprzez różne formy i wspólne działania środowisk literacko-artystycznych oraz instytucji kulturalno-oświatowych, istoty poezji.

Oko poety to wyjątkowy dar widzenia:

Poezja, to małe ziarenko zachwytu,

które zmienia smak świata.

/Adam Zagajewski/

Pragniemy nasz cel realizować poprzez poszukiwanie interesujących współczesnych środków przekazu poezji, mając na względzie chociażby metodę intersemiotyczną przekładu czyli artystyczne próby przełożenia wierszy na język muzyki, impresji filmowych, teatru, pantomimy, tańca, baletu, performance’u. Szczególną wagę przywiązujemy do działań artystycznych z wyraźnym uwzględnieniem przestrzeni publicznej, gdzie powinna następować interakcja sztuki. Ważne są dla nas w tym zakresie kreowanych zdarzeń literacko-artystycznych trzy główne filary działania tj.: wzajemna inspiracja, promocja i integracja zachodniopomorskich środowisk twórczych. Ważną osnową naszych działań szczecińskich jest już po raz trzeci organizowany Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Bursewicza O Złotą Metaforę i /dodatkowo w tym roku/ O Metaforę Niepodległą z okazji 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Warto wspomnieć, że patron konkursu, był twórcą Grupy Poetyckiej Metafora, do której chciał wstąpić legendarny poeta, Edward Stachura. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas finałowego Koncertu Muzyczno-Poetyckiego w Parku Miejskim Różanka 24 czerwca br. Temu literackiemu wydarzeniu będą towarzyszyły też inne przedsięwzięcia takie jak – planowana wystawa wierszy z wydanej w grudniu minionego roku (2017) Antologii Poezji i Prozy środowiska Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie pt. Przepływający świat słowa. Warto przy tej okazji przytoczyć słowa recenzenta tej książki Jana Zdzisława Brudnickiego, który pisze: „Potwierdzam to, co czytam w wierszu pt. Szczecin miasto Muz Zenona Lacha – Ceraszyńskiego, że: tu wtedy nastała i dzieje się Polska. Podobne wydanie takiej antologii /Szczecin literacki/ tego środowiska miało miejsce ostatnio – prawie sześćdziesiąt lat temu. To interdyscyplinarne spotkanie będzie również wzbogacone o wystawy plenerowe z udziałem artystów malarzy z naszego regionu: ze Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej, Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Klub Plastyka Impresja z Choszczna.

W programie tegorocznej WIOSNY POEZJI przewiduje się m.in.: wydarzenia:

 • Wodowanie statków poezji ZLP Oddział w Szczecinie. Temu wydarzeniu artystycznemu mają towarzyszyć słowa poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej:

 

Morze polskie

Nad polskim morzem wiatr w kłosach zgrzyta,

Fale przechodzą w faliste żyta,

Rześka syrena w kłosy zniesiona

Płynie – dźwigając maki w ramionach.

 • Przestrzeń poezji – Związek Literatów Polskich Oddział w Koszalinie.
 • Latawce poezji, Regionalne Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne w Policach, gdzie na pewno będą unosiły się słowa Zbyszka Szyrwiela, jakże aktualne i ważne w obecnej sytuacji społecznej:

Chcesz do mnie dotrzeć? Bądź jak poezja.

 • Mistyczny slam poetycki, Grupa Literacko – Artystyczna Horyzont Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Impresje poetyckie /zrealizowane filmowo na kanwie wierszy/, Nieformalna Grupa Literacka Iuvenis Ars, Grupa Literacko – Artystyczna Horyzont US Szczecin, Uczniowie z Zespołu Szkół z Reska, Krajowe Bractwo Literackie w Koszalinie z młodzieżą szkolną. Przewidywana ich projekcja nastąpi w Kinie Pionier w Szczecinie.
 • Słowa na wiatr – happening na plaży, Klub Literacki Na Wyspie w Świnoujściu.
 • Poezja na murach ratusza – happening na rynku miasta, Zespół Szkół w Resku.

Istotne są dla nas też działania literackie o charakterze konwencjonalnym z zaprzyjaźnionymi od lat instytucjami oświaty i kultury:

 • Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie
 • Pałac Młodzieży PCE w Szczecinie
 • Szczeciński Inkubator Kultury
 • Klub 12 Dywizji Zmechanizowanej

W naszych działaniach artystycznych będziemy wspierani przez fundacje, stowarzyszenia, instytucje i media:

 • Akademię Sztuki w Szczecinie
 • Fundację Wspierania Kultury Noc Poetów w Reczu
 • Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Lider w Szczecinie
 • Wojskowy Oddział PTTK im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Szczecinie przy Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej
 • TVP3 Szczecin
 • Kurier Szczeciński
 • Portale internetowe: SzczecinCzyta.pl, Miesięcznik Pedagogiczny Dialogi, Horyzont, Iuvenis Ars, pisarze.pl

Warto za każdym razem, podczas Światowego Dnia Poezji /kiedyś ten dzień był obchodzony w dniu urodzin Wergiliusza/, przytoczyć słowa z deklaracji złożonej z okazji święta poezji: Obchody Światowego Dnia Poezji zwracają uwagę na jedną z najcenniejszych form ludzkiej ekspresji i tożsamości kulturowej i językowej. Uprawiana na przestrzeni całej historii, w każdej kulturze i na każdym kontynencie – poezja przemawia do naszych wspólnych wartości, przekształcając najprostsze wiersze w ważny instrument na rzecz dialogu i pokoju.

 Ważne, aby WIOSNA POEZJI ogarniała coraz szersze kręgi odbiorców siostrzanych Muz Euterpe i Kaliope.                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                Leszek Dembek

                                                                                                                                                      Prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie

 

Inauguracja Szczecińska oraz Zachodniopomorska Wiosna Poezji

 

Fotogaleria Małgorzata Hrycaj, Janusz Słowik

 

Inauguracja Reskiej Wiosny Poezji

 

Fotogaleria Elżbieta Kuc

 

Inauguracja Świnoujskiej Wiosny Poezji

 

Fotogaleria Bartosz Szymański

 

Pokaz Etiud Poetyckich w Kinie pionier “Poezja na ekranie”

 

Fotogaleria Ryszard Podporski

 

Poezja i Taniec

 

Fotogaleria Elżbieta Kuc

 

Mistyczny Slam

 

Fotogaleria

 

Szczecin Miasto, Morze i Miłość Dla Niepodległej

 

Fotogaleria

 

Wiersze na latawcach

 

Fotogaleria Janusz Kaczmarski

 

Spotkanie z Menna Eflyn

 

Fotogaleria

 

Spotkanie z Danutą Romaną Słowik

 

Fotogaleria Janusz Słowik

 

Turniej Jednego Wiersza

 

Fotogaleria Janusz Słowik, Małgorzata Hrycaj

 

Finał III Szczecińskiej Wiosny Poezji

 

Fotogaleria