KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!

Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O ZŁOTĄ METAFORĘ” Szczecin 2019, w składzie: dr Wojciech Kral (przewodniczący) – poeta, tłumacz, publicysta; Leszek Dembek – poeta, animator kultury, prezes ZLP O. Szczecin; Rafał Podraza – pisarz, dziennikarz oraz Danuta Sepuco (sekretarz) – poetka, dziennikarka, pedagożka – po zapoznaniu się z 88 wierszami nadesłanymi przez 30 uczestników z 20 miast w Polsce,  na posiedzeniu 17 maja 2019 r. postanowiło przyznać:

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

            1.Magdalenie Cybulskiej „Storczyk” z Łodzi za zestaw wierszy

            2.Małgorzacie Hrycaj „Euterpe” ze Szczecina za zestaw wierszy

            3.Annie Piliszewskiej „Fantasmagorie” z Wieliczki za zestaw wierszy

            4.Edycie Rauhut „S(ł)owa” ze Szczecina za zestaw wierszy

            5.Edycie Rozenfeld „Demeter” ze Świnoujścia za zestaw wierszy

            6.Teodozji Świderskiej „Naukrate” z Opola za zestaw wierszy

       JURY ZAUWAŻYŁO WIERSZE AUTORÓW:

 

 1. Tadeusza Charmuszki „Skarabeusz” Suwałki, wiersz – Laska
 2. Grzegorza Chwieduka „Balkon” Kępice, wiersz – Bardzo nie bardzo
 3. Tadeusza Dejneckiego „SAL” Płock, wiersz – Poeta
 4. Anny Jakubczak „Maria Ivanova” Szczecin, wiersz – Światłowód
 5. Krzysztofa Kokota „Granit” Nowy Targ, wiersz – Tu się urodziłem
 6. Barbary Moraczewskiej-Jankowskiej „Hihot” Szczecin, wiersz – Lot
 7. Danuty Olczak „Amari” Konin, wiersz Pejzaż miłości
 8. Haliny Surmacz „Gala” Szczecin, wiersz – Droga
 9. Pawła Ślusarczyka „Popiór” Zakopane, wiersz – Jesień
 10. Iwony Świerkuli „Orient Express” Warszawa, wiersz – Człowiek i pociąg
 11. Adama Bolesława Wierzbickiego „Sto Salamander” Dłużek k. Lubska, wiersz – Po największej z burz

 

Dziękujemy za udział w KONKURSIE i gratulujemy Laureatom oraz Wyróżnionym Autorom!                     

            UWAGA!

Nazwiska Laureatów, Wyróżnionych oraz Autorów Zauważonych podano w kolejności alfabetycznej , bez wskazania nagród i wyróżnień.

Wiersze wymienionych Autorów zostaną opublikowane  w Almanachu poetyckim IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza  “O Złotą Metaforę”  i wręczone 23. czerwca 2019 roku o godz. 12.00  podczas galowego Koncertu w Ogrodzie “Różanka” w Szczecinie.  Nieobecnym nagrody i  egzemplarze Almanachu zostaną wysłane pocztą.

                                                                                                                Organizator

                                                     

                                            

Protokół Jury z 17 maja 2019 r.

Jury IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O ZŁOTĄ METAFORĘ” Szczecin 2019, w składzie: dr Wojciech Kral (przewodniczący) – poeta, tłumacz, publicysta; Leszek Dembek – poeta, animator kultury, prezes ZLP O. Szczecin; Rafał Podraza – pisarz, dziennikarz oraz Danuta Sepuco (sekretarz) – poetka, dziennikarka, pedagożka – po zapoznaniu się z 88 wierszami nadesłanymi przez 30 uczestników z 20 miast w Polsce, na posiedzeniu 17 maja 2019 r. postanowiło przyznać:

I nagrodę – Edycie Rozenfeld „Demeter” ze Świnoujścia za zestaw wierszy,

II nagrodę – Małgorzacie Hrycaj „Euterpe” ze Szczecina za zestaw wierszy,

III nagrodę − Teodozji Świderskiej „Naukrate” z Opola za zestaw wierszy.

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI:

1. Anna Piliszewska „Fantasmagorie” z Wieliczki za zestaw wierszy,

2. Edyta Rauhut „S(ł)owa” ze Szczecina za zestaw wierszy,

3. Magdalena Cybulska „Storczyk” z Łodzi za zestaw wierszy.

JURY ZAUWAŻYŁO WIERSZE AUTORÓW:

1. Danuta Olczak „Amari” Konin, wiersz Pejzaż miłości,

2. Iwona Świerkula „Orient Express” Warszawa, wiersz – Człowiek i pociąg,

3. Tadeusz Charmuszko „Skarabeusz” Suwałki, wiersz – Laska,

4. Anna Jakubczak „Maria Ivanova” Szczecin, wiersz – Światłowód,

5. Barbara Moraczewska-Jankowska „Hihot” Szczecin, wiersz – Lot,

6. Tadeusz Dejnecki „SAL” Płock, wiersz – Poeta,

7. Adam Bolesław Wierzbicki „Sto Salamander” Dłużek k. Lubska, wiersz – Po największej z burz,

8. Krzysztof Kokot „Granit” Nowy Targ, wiersz – Tu się urodziłem,

9. Paweł Ślusarczyk „Popiór” Zakopane, wiersz – Jesień,

10.Grzegorz Chwieduk „Balkon” Kępice, wiersz – Bardzo nie bardzo,

11.Halina Surmacz „Gala” Szczecin, wiersz – Droga.

Podpisali:

Przewodniczący: Wojciech Kral

Członkowie: Leszek Dembek

Rafał Podraza

Sekretarz: Danuta Sepuco

Szczecin, 17 maja 2019 r.