Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza za upowszechnianie literatury współczesnej  dla Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie.

 

Środowisko Związku Literatów Polskich  w Szczecinie w sposób wyraźny zaznacza tu i teraz swoją obecność na literackiej mapie Miasta, regionu zachodniopomorskiego i całego kraju. Wyraźnym tego sygnałem jest Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza za upowszechnianie literatury współczesnej, którą otrzymał Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie podczas tegorocznej 46. Warszawskiej Jesieni Poezji (2017).

Na to wyróżnienie złożyła się wydawnicza seria:akcent (redaktor serii Róża Czerniawska- Karcz), w ramach, której ukazało się do tej pory pięćdziesiąt książek, zarówno poetyckich jak i prozatorskich. Każdej nowo ukazującej się książce towarzyszy specjalna jej promocja, a spotkania z autorami prowadzone są na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym, w takich ważnych instytucjach kultury  jak w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie czy w Szczecińskim Inkubatorze Kultury.  Nasz ZLP patronuje też licznym przedsięwzięciom o charakterze kulturalno-oświatowym, w tym konkursom literackim i recytatorskim, np. „Szczeciński Parnas” (regionalny konkurs recytatorski dla szkół). W latach 2010-2015 zrealizowano V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej”, adresowanego do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zrealizowano 2 edycje i trwają przygotowania do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Józefa Bursewicza „O Złotą Metaforę”. W ramach współpracy z GOKiS w Kruszynie koło Bolesławca ZLP współorganizuje Ogólnopolski Konkurs Literacki Na list napisany odręcznie, kultywujący tradycje epistolograficzne.

Należy również zaznaczyć, że w 2015 roku wydano Antologię marynistyczną z Ziemi i z Morza, z promocją książki podczas Złotu Żaglowców w Szczecinie.  18 września 2015 roku w ramach promocji światowej literatury marynistycznej odbyło się spotkanie poświęcone twórczości Hermana Melville’a na żaglowcu  STS „Fryderyk Chopin” oraz w szczecińskim Kubryku Literackim Starej Rzeźni.

 

Od 2016 roku jest realizowany projekt pod nazwą Zachodniopomorska Wiosna Poezji w ramach, której odbywa się też Szczecińska Wiosna Poezji, mająca na celu nadanie nowego impulsu popularyzacji współczesnej poezji. Wychodzimy do społeczności naszego regionu z nowatorskimi formami przekazu literatury. Są to projekty: „Wodowanie statków poezji”(Robert A. Florczyk), działania happeningowe, etiudy filmowe realizowane na kanwie wierszy (Nieformalna Grupa Literacka „Iuvenis Ars” (Edyta Rauhut, Adriana Rauhut, Waldemar Wasilewski) oraz Aneta Benewiat i Jarosław Dworak, prezentacje utworów poetyckich  na bazie  muzyki i aranżacji rockowej, wystawy plenerowe wierszy na planszach wizualnych, slam marynistyczny -Grupa Literacko-Artystyczna „Horyzont” US Szczecin (Anna Jakubczak), Galeria Jednego Wiersza według pomysłu Wojskowej Grupy Literackiej „In Aeternum”, poezja cybernetyczna czy wspólne eksperymentalne tworzenie wierszy polifonicznych (nowatorski pomysł w skali kraju). Ten impuls spowodował, że zaczęły powstawać samodzielne inicjatywy szukania nowych form przekazu, m.in.: „Okno na Wiersz”, „Szyrwielowe Motyle” organizowane przez Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach (Anna Słowińska), „Słowa na Wiatr”  według projektu autorskiego Klubu Literackiego „Na Wyspie” w Świnoujściu, wyświetlanie wierszy poetów zachodniopomorskich na murach zabytkowego ratusza w Resku przez uczniów Zespołu Szkół w tym mieście, czy kolejna akcja „Skrzynka na wiersz”, która rozgrywała się  w  przestrzeni publicznej i była zorganizowana przez Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu wraz z Cedyńskimi Bibliotekami.

 

Jak widać Szczecin może być inspirujący, o czym można usłyszeć w małym mieście Resku, w Warszawie czy wśród polonijnych literatów na Litwie, o tym z uznaniem mówiono podczas X Festiwalu Poezji Słowiańskiej (Warszawa 2017).

( Słowo wstępne do Antologii Poezji i Prozy środowiska ZLP „Przepływający świat słowa”.)

GALERIA